Part II Technicolor in grey

Part I Monochromatycznie już było, teraz kolej na Part II Technicolor in grey bo przecież szary to też kolor.
ARCHITEKSTURA z radością może odhaczyć kolejnego zadowolonego klienta, a dokładniej w tym przypadku klientkę.